Tana

Tana PROFESSIONAL och green care PROFESSIONAL är Professional Divisions två ledande varumärken i Europa
Vår Vision. Vi fokuserar på våra kunder genom att kontinuerligt uppdatera vår kunskap om deras behov och tillhandahålla ett långsiktigt skydd av tillgångar med en ständig strävan efter största kundnytta. Genom vår respekt för mångfald och vårt engagemang för att utveckla innovativa märkesprodukter skapar vi värden som förenklar våra kunders liv. Genom att balansera nya […]
Professional Division hos Werner & Mertz
  • ...etablerades 1971 och är en föregångare i fullständigt hållbara högpresterande rengörings- hygienprodukter för de professionella sektorerna så som lokalvård, Foodservice, hälsovård, inkvartering och livsmedelsframställning. tana PROFESSIONAL och green care PROFESSIONAL är Professional Divisions två ledande varumärken i Europa.

Familjeägda Werner & Mertz Group
  • Grundat för över 140 år sedan, känner vi oss mycket förbundna till vårt säte i Mainz. Hållbarhet anses inte vara en övergående trend utan är mer en tradition som företaget lever efter varje dag. Ända från allra första början har skyddande av naturtillgångar, hållbarhet och bevarande av biologisk mångfald alltid varit vårt fokus. Denna filosofi är inte bara införlivad i våra produkter utan återspeglas även i våra EMAS-godkända produktionsanläggningar i Mainz och Hallein samt vårt huvudkontor i Mainz som erhållit utmärkelsen “LEED Platinum”. Våra högutbildade, motiverade och åtgärdsorienterade yrkesmän levererar lösningar och tjänster på plats vilka ofta överträffar våra kunders förväntningar.


GNLD

Super 10 är skonsamt för dig och miljön, men har samma styrka som ett industritvättmedel.GNLDs starkaste rengöringsprodukt, Super 10 tränger in, löser upp och emulgerar även den mest ingrodda och grova smuts.Rengöringsmedlet är utomordentligt för industrianvändning, men ändå säkert att använda i hemmet.Super 10 underlättar allt rengöringsarbete. Du kommer verkligen att uppskatta det sätt, på […]
Viktigt:
  • Kontrollera färgbeständigheten innan du börjar. Blanda Super 10 med destillerat vatten för att undvika vattenfläckar. På färska fläckar bör man försöka suga upp mest möjliga med en ren trasa en eller ett par gånger. Spraya lätt med Super 10. Vänta 2-3 minuter tills fläcken absorberats. Sug upp med en mjuk trasa. Spraya ännu en gång om nödvändigt. Gnugga med en mjuk trasa. Spraya ytterligare en gång om så behövs. Gnugga med fingrarna eller med en borste på besvärliga fläckar. Om fläckarna är mycket svåra att få bort kan man behöva upprepa proceduren igen. Låt materialet torka och dammsug sedan. DRÄNK INTE IN MATERIALET med Super 10. OBS! Använd endast Super 10 för borttagning av mindre fläckar. Ta alltid reda på vad fläcken består av och om Super 10 kan ta bort den.

Innu Science

Ett miljömärke behöver inte betyda mer än en marknadsföringsåtgärd.
Men vi har torrt på fötterna! Ingen klår oss när det gäller miljö.
Satsar ni på miljöprodukter är Innu-Science ert val.
Är bakterierna farliga? Allt mikrobiologiskt liv delas in i 4 klasser. Bakterierna som används i Innu-Science produkter är av klass 1, såsom Bacillus och Lactobacillus. Dessa kan inte mutera till något farligt. Bakterierna i klass 1 är dokumenterat ofarliga för människa, djur och natur. Fermentationsextrakt. Fermantationsextrakt jämförs bäst med framställning av vin och öl. Genom att tillsätta jästbakterier skapas en biomassa som utgörs bas i rengöringsprodukterna. Fermenationsextrakt innehåller enzymer som är utvalda beroende på vilken produkttyp och ändamål de ska användas till: *Allmän rengöring och städning *Luktborttagning *Avloppsrengöring och septiska tankar *Textilrengöring
Konvertera till Bioteknik.
  • Användning av kemiska rengöringsprodukter utsätter människor, djur och ekologiska system för onödiga risker och måste minska drastiskt om arvet till kommande generationer skall säkras. Men Innu-Science rengöringsprodukter, baserade på bioteknik, gör du en instats både för miljön och dig som användare, utan att göra avkall på funktion eller kvalitet.

Din arbetsmiljö.
  • Med Innu-Science rengöringsprodukter gör du din arbetsplats säkrare. Produkterna är användarvänliga och skonsamma mot människor Vi erbjuder t.ex. pH-neutrala grovrengöringsmedel som samtidigt gör sanslöst rent - produkter som är pH-neutrala även i koncentrat. Med bioteknik behövs inga farligt extrema pH-värden. Vi erbjuder "Luktfri golvvård", där du slipper få ont i huvudet av produkterna. Flera kunder kan vittna om hur de plötsligt mår bättre och kan andas obehindrat. Flyktiga organiska ämnen (VOC) är noll eller extremlåga.